عکاسخانه خادم تهران

عکاسخانه خادم نامی با بیش از 105 سال قدمت ، خادم شما در زمینه عکاسی

عکاسخانه خادم

تاسیس عکاسخانه خادم با توجه به اسناد موجود و اشارات در کتابهای تاریخی به سال 1331 ه ق یعنی 1291 ه ش توسط محمد جعفر خادم میباشد البته عکسی از ایشان موجود میباشد که مربوط به سال 1327 ه ق میباشد و نشان میدهد در ان زمان ایشان عکاس مطرحی بوده است که از او برای عکسبرداری به یک سفارت خارجی  دعوت کرده بودند، این آتلیه عکاسی ابتدا بدلیل مجاورت در میدان حسن آباد بنام عکاسخانه حسن آباد معروف شد و بعد از آنکه محمد جعفر خان نام خانوادگی خادم را برای خود انتخاب کرد به عکاسخانه خادم تغییر نام داد و هم اکنون نیز کوچه مجاور آن بنام خادم میباشد

img042

علی خادم